Systém prodeje přes Odbytové družstvo eBIOneta

 

Družstvo je tvořeno sítí Odbytových středisek  www.ebioneta.net , které mají účetně jeden centrální sklad. Produkty do centrálního skladu jsou nakupovány Odbytovým oddělením družstva na základě dodavatelských velkoobchodních smluv od externích dodavatelů.  Prodej všech produktů Odbytového družstva probíhá výhradně objednávkou u příslušného Odbytového střediska.

Po proběhnutí každého obchodního případu je připsána příslušnému středisku odměna ve formě kreditu dle příslušného ceníku. Každé Odbytové středisko spravuje na základě smluvního vztahu konkrétní družstevník, který má právo disponovat s připsanými kredity. Může tyto kredity použít jako slevu při další objednávce u tohoto střediska, nebo mu budou vyplaceny

 Kontrolní komise družstva v čele s nejvyšším orgánem, který tvoří dle  Stanov - Členská schůze zajišťují důsledné dodržování souladu činnosti družstva ve vzahu ke všem platným zákonům. 

Předpokládá se, že člen družstva bude mít snahu si objednávat ve svém vlastním středisku, které spravuje, aby zpětně dosáhl na středisku přidělené kredity.

Organizační předpisy

Prohlášení o ochraně osobních dat

Obchodní podmínky