Vítejte v Odbytovém družstvu eBIOneta

Jak funguje eBIOneta

eBIOnet@ je sdružení (KLASTR) právnických a fyzických osob, legislativně organizovaných na principu korporace typu "družstvo".

Propojuje výrobce a spotřebitele díky unikátnímu obchodnímu modelu, který zkracuje a zefektivňuje cestu od výrobce ke spotřebiteli.

 • Systém prodeje přes Odbytové družstvo eBIOneta

   

  Družstvo je tvořeno sítí Odbytových středisek  www.ebioneta.net , které mají účetně jeden centrální sklad. Produkty do centrálního skladu jsou nakupovány Odbytovým oddělením družstva na základě dodavatelských velkoobchodních smluv od externích dodavatelů.  Prodej všech produktů Odbytového družstva probíhá výhradně objednávkou u příslušného Odbytového střediska.

  Po proběhnutí každého obchodního případu je připsána příslušnému středisku odměna ve formě kreditu dle příslušného ceníku. Každé Odbytové středisko spravuje na základě smluvního vztahu konkrétní družstevník, který má právo disponovat s připsanými kredity. Může tyto kredity použít jako slevu při další objednávce u tohoto střediska, nebo mu budou vyplaceny.

   

   Kontrolní komise družstva v čele s nejvyšším orgánem, který tvoří dle Stanov - Členská schůze zajišťují důsledné dodržování souladu činnosti družstva ve vzahu ke všem platným zákonům. 

  Předpokládá se, že člen družstva bude mít snahu si objednávat ve svém vlastním středisku, které spravuje, aby zpětně dosáhl na středisku přidělené kredity.

   

   

  Postup získávání nového družstevníka s vlastním střediskem:

  Potenciální družstevník a uživatel systému provede REGISTRACI a případně i objednávku jakéhokoliv produktu ve středisku jiného správce střediska.

 • Použijte produktovou vizitku ve formě QR kódu, kterou jste obdrželi.

 

Kontaktní formulář