Vítejte v Odbytovém družstvu eBIOneta

Jak funguje eBIOneta

  • Nacházíte se na portále Odbytového družstva eBIOneta. Tento portál funguje jinak, než jste zvyklí. Toto není obyčejný eshop. Než nakoupíte jakýkoliv produkt, doporučujeme Vám nejprve prostudovat Organizační předpisy družstva. Organizační předpis č.6 určuje pravidla pro první nákup v rámci Odbytového družstva eBIOneta.                                                                                                                                           
  • Portál slouží registrovaným členům Odbytového družstva eBIOneta ke správě jejich Odbytových středisek a vlastní odbytové činnosti, na základě Stanov Odbytového družstva eBIOneta. Tvoří webovou nadstavbu účetního programu, který spravuje systém objednávek, fakturace a slevových kreditů Svépomocného fondu.                                                                                                                                                      
  • eBIOneta vrací původní, rozšířený význam termínu "BIO"= organické hospodaření, které má ve svém názvu.                                                                                                                                                 
  • Co je našim cílem?  Naším cílem je ochrana lokálních zdrojů, jejich trvalá udržitelnost. Organické hospodaření s lokálními zdroji v oblasti energetiky, logistiky a produkce produktů obchodovaných v rámci družstva. Lokálním zdrojem se rozumí nejenom půda, ale i různé zdroje energie, či služby v souladu s principem trvalé udržitelnosti.                                                                                                                                             
  • Každý člen družstva má nárok na využití Svépomocného fondu, na kterém se přímo podílí svými aktivitami v rámci družstva.                                                                                      
  • Zakládajícim členem družstva je eBIOneta s.r.o            

Kontaktní formulář